Selecteer uw plan

Heb je renovatieplannen? Lees en vergelijk oplossingen op basis van neutrale informatie. Kies en krijg een overzichtelijk rapport. 

 

Vloer op volle grond

Een nieuwe vloer uitgraven

Een nieuwe vloer uitgraven

Oude vloeren bestaan vaak slechts uit een tegelvloer op zand, dus zonder vloerplaat eronder. Deze vloer kan je eenvoudig uitgraven en vervangen door …

Een nieuwe vloer boven de bestaande vloer plaatsen

Een nieuwe vloer boven de bestaande vloer plaatsen

Isolatie en een nieuwe vloerafwerking worden bovenop de bestaande vloer aangebracht.

De bestaande vloer behouden

De bestaande vloer behouden

De vloer blijft ongewijzigd: er wordt geen isolatie onder of boven de vloer geplaatst, maar wel  in de grond rondom de vloer. Dankzij deze ‘randisola…

Vloer boven kelder

Isoleren onder de vloer

Isoleren onder de vloer

De isolatie wordt aangebracht tegen het plafond van de onderliggende kelder of kruipruimte.

Een nieuwe vloer boven de bestaande vloer plaatsen

Een nieuwe vloer boven de bestaande vloer plaatsen

Isolatie en een nieuwe vloerafwerking worden bovenop de bestaande vloer geplaatst.

Zowel isoleren onder als boven de vloer

Zowel isoleren onder als boven de vloer

De bestaande vloerconstructie wordt behouden. Zowel boven als onder de vloer komt er isolatie. Bovenop de vloer wordt ook een nieuwe vloerafwerking a…

Buitenmuur

Spouwmuren opvullen

Spouwmuren opvullen

Tussen de binnen- en buitenmuur bevindt zich een spouw van minstens 5 cm. Deze ‘spouwmuur’ wordt opgevuld met isolatie.

Muren langs buiten isoleren

Muren langs buiten isoleren

De bestaande muur krijgt een laag isolatie met een nieuwe afwerking. Als er reeds een gevelsteen is, wordt die bij voorkeur en indien mogelijk eerst …

Muren langs binnen isoleren

Muren langs binnen isoleren

Aan de binnenzijde van de muren wordt een laag isolatie aangebracht.

Hellend dak

Dak langs buiten isoleren

Dak langs buiten isoleren

Een nieuwe isolatielaag – dus ook onderdak en dakbedekking (pannen, leien …) – komt bovenop de bestaande constructie. Vaak is dit de enige oplossing …

Dak langs binnen isoleren

Dak langs binnen isoleren

Er is al een dampopen onderdak en er kan dus langs binnen worden geïsoleerd tussen en onder de dakconstructie.

Nieuw dak plaatsen

Nieuw dak plaatsen

De dakconstructie is in slechte staat en wordt volledig vervangen.

Plat dak

Dak isoleren boven de bestaande constructie

Dak isoleren boven de bestaande constructie

De methode van een ‘warm plat dak’ houdt in dat bovenop de bestaande dakconstructie een nieuwe laag met dampscherm, isolatie en dakbedekking wordt aa…

Dak isoleren tussen de bestaande constructie

Dak isoleren tussen de bestaande constructie

Tussen de bestaande dakconstructie wordt isolatie aangebracht, met een compact dak als resultaat. Deze  oplossing werkt slechts in zeer specifieke si…

Nieuw plat dak plaatsen

Nieuw plat dak plaatsen

De dakconstructie is in slechte staat en wordt volledig vervangen.

Ramen en deuren

Glas vervangen, maar de raamkaders behouden

Glas vervangen, maar de raamkaders behouden

De ramen zijn in goede staat, winddicht en stevig genoeg, maar de enkele beglazing wordt vervangen door isolerende beglazing.

Ramen en deuren volledig vervangen

Ramen en deuren volledig vervangen

De ramen worden vervangen door moderne, isolerende ramen.

Beglazing

Hoogrendementsglas

Hoogrendementsglas

Hoogrendementsglas is dubbel glas voorzien van een laagje isolerende coating en opgevuld met een edelgas. Standaard hoogrendementsglas heeft een U-wa…

Drievoudig glas

Drievoudig glas

Drievoudig glas voegt aan hoogrendementsglas nog een extra spouw en glasplaat toe:  opgevuld met edelgas en eventueel voorzien van een extra coating.…

Luchtdichtheid

Een goede luchtdichtheid

Een goede luchtdichtheid

Je bekomt een goede luchtdichtheid door zorgvuldig te werken, zonder dat er specifieke eisen en specifieke oplossingen worden voorzien.

Een zeer goede luchtdichtheid

Je bekomt een zeer goede luchtdichtheid door zorgvuldig te werken, waarbij specifieke eisen en specifieke oplossingen worden voorzien, zoals het g…

Verwarming: productie

Condensatieketel of lagetemperatuurketel

Condensatieketel of lagetemperatuurketel

Condensatieketels zijn zodanig ontworpen dat de rookgassen grotendeels in de warmtewisselaar kunnen condenseren, zodat die warmte wordt teruggewonnen…

Hout of pellets

Hout of pellets

Een houtpelletketel is een volautomatisch centraal verwarmingssysteem op houtpellets.

Warmtepomp

Warmtepomp

Warmtepompen pompen warmte van lage temperatuur uit bodem, grondwater of buitenlucht op en geven die warmte op een hogere temperatuur af, zodat je di…

Verwarming: afgifte

Radiatoren

Radiatoren

Een radiator is een verwarmingselement dat in z’n geheel opwarmt en de ruimte verwarmt door een combinatie van stralingswarmte en convectie (luchtstr…

Vloer- of muurverwarming

Vloer- of muurverwarming

Je voorziet in de vloer of de muur een verwarmingsleidingennet waardoor de volledige vloer of muur warmte zal afgeven.

Convectoren

Convectoren

Een convector maakt gebruik van convectie: koude lucht wordt aangezogen over een verwarmingselement waardoor circulatie van opgewarmde lucht in de te…

Sanitair warm water

Fossiele brandstof

Fossiele brandstof

Je kan sanitair warm afzonderlijk of via je verwarmingssysteem (combitoestel) voorzien. Een belangrijke knoop die je moet doorhakken, is centraal (bo…

Warmtepompboiler

Warmtepompboiler

Een warmtepompboiler gebruikt bij voorkeur warme lucht uit je woning om tapwater te verwarmen. Die warme lucht wordt geleverd door het ventilatiesyst…

Ventilatie

Natuurlijke toevoer en afvoer

Natuurlijke toevoer en afvoer

Er is een toevoer van verse lucht via toevoerroosters in vensters of muren. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deu…

Mechanische afvoer

Mechanische afvoer

Er is een toevoer van verse lucht via toevoerroosters in vensters of muren. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deu…

Mechanische toevoer en afvoer

Mechanische toevoer en afvoer

Er is een mechanische toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren in de droge ruimten. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in …

Hernieuwbare energie

PV-panelen: maak zelf elektriciteit

PV-panelen: maak zelf elektriciteit

Een fotovoltaïsche installatie (PV-installatie) bestaat uit de zonnepanelen zelf, een montagesysteem om de panelen op het dak te plaatsen, bekabeling…

Warm water produceren

Warm water produceren

Het principe is eenvoudig: de zonnecollector op het dak zet het invallende zonlicht om in warmte en warmt zo een speciale vloeistof op. Deze nu wa…

Zonwering

Vaste zonwering

Vaste zonwering

Een zonwerend element dat niet regelbaar is, bijvoorbeeld een oversteek van een dak, een luifel. Een vaste zonwering is dan ook altijd structureel, w…

Regelbare zonwering

Regelbare zonwering

Een regelbare zonwering omvat een heel brede waaier aan oplossingen die regelbaar zijn: screens, lamellen, knikarm-schermen, buitenjaloezieën, schuif…

BEKIJK UW 38 GESELECTEERDE OPTIES

BEKIJK UW 38 GESELECTEERDE OPTIES