Selecteer uw plan
Plat dak

Dak isoleren tussen de bestaande constructie

Tussen de bestaande dakconstructie wordt isolatie aangebracht, met een compact dak als resultaat. Deze  oplossing werkt slechts in zeer specifieke situaties. Advies van een expert is noodzakelijk.


Voordelen
 • Omdat je de bestaande dakconstructie volledig opvult met isolatie, blijft de totale dikte van de dakopbouw beperkt.
 • Je kan het dakvlak aan de binnenzijde uitvlakken en daardoor extra isolatie steken.

LET OP VOOR
 • Deze oplossing is enkel mogelijk als je dak voldoende zon krijgt. De zon zorgt er immers voor dat vocht dat ondanks een goede luchtdichtheid via kieren toch de constructie binnendringt, kan uitdrogen.
 • Je kan geen groendak plaatsen.
 • Je kan geen zonnepanelen of een zonneboiler plaatsen.
 • Je kan deze werken niet uitvoeren zonder professionele begeleiding.
 • Deze werken zijn technisch zeer complex voor zowel de architect die de aansluitingen goed moet ontwerpen als voor de plaatser die ze correct moet uitvoeren.
 • Vermijd steevast een luchtspouw tussen de isolatie en de dakbedekking.
 • Gebruik een specifieke vochtgestuurde en luchtdichte damprem die toelaat dat vocht uit het dak naar binnen kan uitdrogen. Test de  luchtdichtheid van het dak nadat je de damprem hebt aangebracht.
 • Het extra gewicht op de constructie heeft een impact op de draagkracht en stabiliteit van de structuur: op het dak, de muren en fundering.
 • Het dak ligt op ‘afschot’ om het hemelwater naar het laagste punt te leiden: zorg voor een helling van minstens 3%.
 • Oude schouwen zorgen voor – zeker als je die niet gebruikt – warmteverlies. Je breekt die best af tot onder de isolatielaag.
 • Heb je koepels? Zorg dat de boord voldoende hoog is, ook bij intense regenval.

DENK OOK AAN
 • Isoleer je eerst het dak en dan de muren? Voorzie dan nu al dat je de isolatie luchtdicht en zonder onderbreking van de isolatielagen kan aansluiten. Plaats de regenwaterafvoer zodanig dat je nadien nog gevelisolatie kan aanbrengen.
 • Dankzij een geïsoleerd dak, gaat de luchtdichtheid er sterk op vooruit. Daardoor heb je minder natuurlijke ventilatie. Voorzie een ventilatiesysteem.
 • Houd rekening met alle leidingen die nadien nog door het dakvlak moeten (ventilatie, zonneboiler, PV, …).

BEKIJK UW 38 GESELECTEERDE OPTIES