OVER ONS

De Renovatiestarter werd opgesteld binnen het Vlaams ondeerzoeksproject RenoFase. Dit project ondersteunt de bouwsector om renovatieprojecten efficiënt en kwaliteitsvol te realiseren. 

RenoFase genereert kennis op maat van aannemers en architecten, die zij in hun renovatieprojecten kunnen gebruiken. Daarnaast zet RenoFase in op innovatie: nieuwe materialen, producten en systemen worden getest, gevalideerd en nieuwe ideeën ontwikkeld. Een derde pijler is ‘implementatie’ via case study’s, verspreiding van kennis en nieuwe product- en systeemideeën stimuleren en ondersteunen.

Resultaat: renovatieprojecten worden gestructureerd aangepakt en kwaliteit en meerwaardecreatie overtuigen de klant.

Onze partners

Het project wordt uitgevoerd door een consortium dat een brede waaier aan competenties verenigt.

WTCB

Lozenberg 7
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Pixii

Gitschotellei 138
2600 Berchem

Bouwunie

Maria Theresialaan 35
1800 Vilvoorde

Test

Lombardstraat 34-42
1000 Brussel

Universiteit Gent

Vakgroep Architectuur en Stedenbouw
Plateaustraat 22
9000 Gent

Thomas More Kempen vzw KULeuven FiiW campus Geel

Kenniscentrum Energie
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel

NAV

Spastraat 8
1000 Brussel

Katholieke Universiteit Leuven

Dept. Burgelijke Bouwkunde,
Afdeling Bouwfysica
Kasteelpark Arenberg 40 – bus 2447
3001 Heverlee