Selecteer uw plan
Plat dak

Dak isoleren boven de bestaande constructie

De methode van een ‘warm plat dak’ houdt in dat bovenop de bestaande dakconstructie een nieuwe laag met dampscherm, isolatie en dakbedekking wordt aangebracht. Je kan ook kiezen voor een prefab plat dak: de verschillende lagen worden dan op voorhand in een werkplaats gecombineerd tot één laag die gemakkelijk bovenop het bestaande dak kan worden geplaatst.


Voordelen
 • Je plaatst een nieuwe dakbedekking bovenop de isolatie.
 • De constructie zelf ligt aan de warme kant en is dus beschermd. De dakconstructie fungeert als warmtebuffer: overdag slaat de constructie de warmte op en ‘s avonds wordt die warmte geleidelijk afgegeven.
 • Je plaatst het luchtdichte dampscherm aan de binnenzijde van de isolatie, bovenop de bestaande constructie. Met deze eenvoudige ingreep beperk je de kans op fouten.
 • Je kan tussen de balken eventueel nog bij isoleren, zolang de warmteweerstand van de toegevoegde isolatie niet groter is dan 2/3 van de warmteweerstand van de isolatie bovenop het dak.
 • Je kan een groendak plaatsen.
 • Je kan zonnepanelen plaatsen.

LET OP VOOR
 • Een oude manier om dit te realiseren is via een ‘omgekeerd dak’: hierbij plaats je geen apart dampscherm. Ervaring leert echter dat veel isolatiematerialen op de langere termijn toch vocht opnemen en bijgevolg niet meer goed isoleren. Opteer je toch voor een omgekeerd dak, kies dan zorgvuldig je isolatie.
 • Het extra gewicht op de constructie heeft een impact op de draagkracht en stabiliteit van de structuur: op het dak, de muren en fundering.
 • Het dak wordt een stuk dikker en dus moet je mogelijks ook de dakgoten, brandmuurtjes, dakranden, gevels … mee verhogen.
 • Oude schouwen zorgen voor – zeker als je die niet gebruikt – warmteverlies. Je breekt die best af tot onder de isolatielaag.
 • Houd rekening met mogelijke problemen bij raamdeuren die uitgeven op het plat dak (onderkant, spatwaterzone …).
 • Houd rekening met mogelijke problemen met de vochtisolatie in de opgaande gevels bovenop het plat dak.
 • Heb je koepels? Zorg dat de boord minstens 15cm boven de dakbedekking komt.
 • Houd er rekening mee dat groendaken veel regenwater opslorpen, wat voor extra gewicht zorgt.

DENK OOK AAN
 • Isoleer je eerst het dak en dan de muren? Voorzie dan nu al dat je de muurisolatie luchtdicht en zonder onderbreking van de isolatielagen kan aansluiten door de dakoversteken te verlengen.
 • Plaats de regenwaterafvoer zodanig dat je nadien nog gevelisolatie kan aanbrengen.
 • Dankzij een geïsoleerd dak, gaat de luchtdichtheid er sterk op vooruit. Daardoor heb je minder natuurlijke ventilatie. Voorzie een ventilatiesysteem.
 • Houd rekening met alle leidingen die nadien nog door het dakvlak moeten (ventilatie, zonneboiler, PV).
 • Breng eventueel dakverstevigingen aan voor PV, zonneboilers …

BEKIJK UW 38 GESELECTEERDE OPTIES