Selecteer uw plan
Vloer boven kelder

Zowel isoleren onder als boven de vloer

De bestaande vloerconstructie wordt behouden. Zowel boven als onder de vloer komt er isolatie. Bovenop de vloer wordt ook een nieuwe vloerafwerking aangebracht.


Voordelen
 • Je krijgt een nieuwe vloerafwerking.
 • Je kan kiezen voor vloerverwarming.
 • De isolatie onder de vloer kan, afhankelijk van de vloerconstructie, meestal eenvoudig worden aangebracht.

LET OP VOOR
 • Je moet de leidingen onder of in de vloer verplaatsen of vervangen.
 • Houd nu al rekening met gevels die je later wil isoleren: voorzie een goede oplossing voor de bouwknoop tussen vloer en gevel.
 • Keldermuren onderbreken de isolatie: deze bouwknoop kan warmteverlies veroorzaken. Dat los je op door de keldermuren bovenaan met isolatie in te pakken. Een dunne, maar voldoende brede plaat volstaat.
 • De kelder of kruipruimte wordt minder hoog.
 • De isolatie mag de ventilatieopeningen van de kelder of kruipruimte niet blokkeren.
 • Deze werken zijn ingrijpend voor de benedenverdieping.
 • Het vloerniveau binnen verhoogt en dat heeft een impact op de dorpel van de voordeur, de trap en alle binnendeuren. Er zijn oplossingen in verschillende diktes, maar de dunnere systemen zijn vaak duurder.

DENK OOK AAN
 • Houd nu al rekening met gevels die je later wil isoleren: voorzie een goede oplossing voor de bouwknoop tussen vloer en gevel.
 • De dorpels verhogen, en dus wijzigt de gevel. Als ook het maaiveld – dat is de hoogte van het terrein buiten – stijgt, let dan op voor de plaats van de vochtkerende folie in de gevel.
 • Houd rekening met de vervangingstermijn van oude leidingen onder de vloerplaat.
 • Houd rekening met installaties die je later wil aanpassen. Voorbeeld: voorzie nu al wachtbuizen voor technieken (bv. elektriciteitsleidingen) die je later wil toevoegen.

BEKIJK UW 38 GESELECTEERDE OPTIES