Selecteer uw plan
Hernieuwbare energie

PV-panelen: maak zelf elektriciteit

Een fotovoltaïsche installatie (PV-installatie) bestaat uit de zonnepanelen zelf, een montagesysteem om de panelen op het dak te plaatsen, bekabeling en minstens één omvormer die de opgewekte gelijkstroom omzet in bruikbare wisselstroom.

Zonnepanelen zetten licht om in elektriciteit die u meteen kunt gebruiken. 


Voordelen
  • Zonnepanelen zijn een rendabele en veilige investering.
  • Door de daling van de kostprijs en de hoge elektriciteitsprijs verdien je deze investering zeer snel terug, zelfs al is er geen overheidssteun meer.

LET OP VOOR
  • Voor een ideale opbrengst moeten de panelen tussen oost en west gericht zijn, onder een hoek van 20 tot 60°. Schaduw van (toekomstige) gebouwen, (groeiende) bomen en schoorstenen verstoren de opbrengst van zonnepanelen.
  • Geef de voorkeur aan een installateur met certificaat van bewaamheid of een installatiebedrijf met Quest-kwaliteitslabel: Bestaat ook voor warmtepompen, maar werd daar niet vermeld?
  • Meestal heeft u geen bouwvergunning nodig. Informeer steeds bij uw gemeentebestuur. Er zijn echter andere voorwaarden, zoals een goede dakisolatie, een keuring door een erkend controleorganisme en aanmelding bij de VREG en de netbeheerder. Meer informatie op de website van de VREG.
  • Raadpleeg hier de zonnekaart van de Vlaamse overheid.

DENK OOK AAN
  • Zorg ervoor dat het dak waarop u de zonnepanelen plaatst reeds goed en toekomstgericht is geïsoleerd. Eens de panelen geplaatst zijn, zal u enkel nog langs de onderzijde van het dak kunnen isoleren.
  • De groenste én de goedkoopste stroom is de stroom die u niet verbruikt. Probeer daarom eerst overbodig elektriciteitsverbruik te vermijden door bijvoorbeeld het sluimerverbruik te verminderen.

 
 

BEKIJK UW 38 GESELECTEERDE OPTIES