Selecteer uw plan
Hernieuwbare energie

Warm water produceren

 • Het principe is eenvoudig: de zonnecollector op het dak zet het invallende zonlicht om in warmte en warmt zo een speciale vloeistof op. Deze nu warme vloeistof wordt naar een voorraadvat met koud leidingwater gepompt, waardoor dit op zijn beurt opwarmt. De speciale vloeistof wordt terug naar de collector gepompt om opnieuw warmte te verzamelen. Het water in het voorraadvat kan zo gemakkelijk 60°C worden, zij het vooral in de zomer.

Voordelen
 • Een zonneboiler kan op jaarbasis gemiddeld de helft van uw bad- en douchewater verwarmen met gratis zonnewarmte.

LET OP VOOR
 • Voor een ideale opbrengst moeten de collectoren tussen zuidoost en zuidwest gericht zijn, onder een hoek van 20 tot 60°. Schaduw van (toekomstige) gebouwen, (groeiende) bomen en schoorstenen verstoren de opbrengst van een zonneboiler.
 • Het gebruik van een zonneboiler om warm water te maken voor de verwarming, is vooral interessant wanneer een woning slecht geïsoleerd is, en dus ook in te tussenseizoenen als er nog relatief veel zon is, al verwarming nodig heeft.
 • Kies een zonneboiler die afgestemd is op uw warmwaterverbruik: een dekkingsgraad van 50% is daarbij een goede richtwaarde. Voorzie per m² vlakkeplaatcollector minstens 40 liter boilerinhoud en per m² buiscollector minstens 55 liter boilerinhoud.
 • Geef de voorkeur aan een installateur met certificaat van bewaamheid of een installatiebedrijf met Quest-kwaliteitslabel: Meestal heeft u geen bouwvergunning nodig. Informeer steeds bij uw gemeentebestuur.
 • Een zonnecollector haalt het hoogste rendement in de zomer, beduidend minder in de winter.
 • Het rendement van een zonnecollector daalt indien er ook gebruik gemaakt wordt van een douchewarmtewisselaar (minder warmwaterverbruik -> zonneboiler staat er nog meer werkloos bij)

DENK OOK AAN
 • Een waterbesparende douchekop verbruikt 40% minder water en energie dan een gewone douchekop, terwijl het comfort hetzelfde blijft. Tijdens een douche van een vijftal minuten verbruikt u al snel 50 liter warm water, met een spaardouchekop wordt dat verbruik beperkt tot 30 liter.
 • Niet alleen voor de douchekop, ook voor de andere kranen kan het debiet beperkt worden. Hiervoor bestaan kranen met een lager debiet, kan een debietbegrenzer worden geplaatst of een sproeikop.
 • Een douche met een warmte-terugwinsysteem laat het warme afvoerwater door een warmtewisselaar stromen, waarin de warmte vervolgens weer wordt overgedragen aan het koude water dat naar de douchemengkraan gaat. Hierdoor hoeft er minder warm water bijgemengd te worden
 • Zorg ervoor dat het dak waarop u de zonneboiler plaatst reeds goed en toekomstgericht is geïsoleerd. Eens geplaatst, zal u enkel nog langs de onderzijde van het dak kunnen isoleren.

BEKIJK UW 38 GESELECTEERDE OPTIES