Selecteer uw plan
Ventilatie

Natuurlijke toevoer en afvoer

Er is een toevoer van verse lucht via toevoerroosters in vensters of muren. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren. Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt op natuurlijke wijze via verticale afvoerkanalen met regelbare roosters.


Voordelen
 • Het systeem heeft een lage kostprijs
 • Er is weinig onderhoud
 • Het is eenvoudig te installeren. Na de bouw of bij verbouwing kunnen gemakkelijk roosters toegevoegd worden.
 • Er is geen elektrisch verbruik van ventilatoren.
 • Lage onderhoudskost (geen filters)

LET OP VOOR
 • Het systeem realiseert een schouweffect op basis van de winddruk en de luchtdruk. Bijgevolg is het niet, of zeer beperkt regelbaar. Bij veel wind treden soms grote warmteverliezen op. Het is dus weinig energiezuinig. Bij sommige weersomstandigheden kan de ventilatie onvoldoende zijn.
 • De hoog uitstekende afvoerkanalen ogen niet altijd mooi.
 • De uitvoering is bij renovatie soms moeilijk.

DENK OOK AAN
 • Om een goed zomercomfort te bekomen, kan ’s avonds via de ramen worden geventileerd. Voorzie dan ook zeker voldoende opengaande ramen, zelfs al hebt u een goede standaardventilatie.
 • Een nieuw ventilatiesysteem moet afgestemd worden op de (geplande) uiteindelijke luchtdichtheid. Wanneer werken gepland zijn aan muren, dak of schrijnwerk waardoor de luchtdichtheid zal verhogen, wordt hier best rekening mee gehouden bij het dimensioneren van het ventilatiesysteem.
 • Indien in de toekomst buitengevelisolatie gepland is, moet bij het ontwerp van een nieuw ventilatiesysteem gezorgd worden voor een rationele configuratie van de aan- en afvoeropeningen in de gevel, en moeten de leidingen reeds voldoende ver uitsteken.

BEKIJK UW 38 GESELECTEERDE OPTIES