Selecteer uw plan
Ventilatie

Mechanische afvoer

Er is een toevoer van verse lucht via toevoerroosters in vensters of muren. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren. De afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt mechanisch door elektrische ventilatoren.


Voordelen
 • Dit systeem is vandaag meestal uitgerust met vraagsturing. De ventilatiedebieten worden daarbij afgestemd op de reële ventilatiebehoeften in de woning. Dit voorkomt onnodig wegventileren van warme lucht.
 • Het systeem haalt beter de normen in alle weersomstandigheden.
 • Er is meer keuze in de plaats van de afvoeropeningen.
 • Het systeem kan gebruikt worden voor korte, intensieve ventilatie door het debiet van de ventilatoren tijdelijk te verhogen.
 • Lage onderhoudskost (geen filters)

LET OP VOOR
 • Let op hoger energiegebruik door de ventilatoren: kies voor energiezuinige ventilatoren.
 • Opletten dat u geen onderdruk creëert. Zo kunt u rookgassen van kachels of open haard naar binnen trekken, wat niet de bedoeling is.
 • Het gebouw moet voldoende luchtdicht zijn voor een goede werking van het systeem.
 • Bij ingrijpende renovatie moet een ventilatie verslaggever worden aangesteld.

DENK OOK AAN
 • Om een goed zomercomfort te bekomen, kan ’s avonds via de ramen worden geventileerd. Voorzie dan ook zeker voldoende opengaande ramen, zelfs al hebt u een goede standaardventilatie.
 • Een nieuw ventilatiesysteem moet afgestemd worden op de (geplande) uiteindelijke luchtdichtheid. Wanneer werken gepland zijn aan muren, dak of schrijnwerk waardoor de luchtdichtheid zal verhogen, wordt hier best rekening mee gehouden bij het dimensioneren van het ventilatiesysteem.
 • Indien in de toekomst buitengevelisolatie gepland is, moet bij het ontwerp van een nieuw ventilatiesysteem gezorgd worden voor een rationele configuratie van de afvoeropeningen in de gevel, en moeten de leidingen reeds voldoende ver uitsteken.

BEKIJK UW 38 GESELECTEERDE OPTIES