Selecteer uw plan
Ventilatie

Mechanische toevoer en afvoer

Er is een mechanische toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren in de droge ruimten. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren. Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt mechanisch door elektrische ventilatoren.


Voordelen
 • Dit systeem is vandaag standaard uitgerust met warmteterug-winning. Een groot deel van de warmte van de afgevoerde lucht wordt gerecupereerd en herbruikt om de (koude) toevoerlucht voor te verwarmen. Zo kunt u minimaal en gecontroleerd ventileren met 70 à 90 % minder energieverlies (afhankelijk van het rendement van de warmtewisselaar).
 • Het systeem geeft minder problemen met over- of onderdruk.
 • Het systeem haalt beter de normen in alle weersomstandigheden.
 • Er is meer keuze in de plaats van de toevoer- en afvoeropeningen.
 • Het systeem kan gebruikt worden voor korte, intensieve ventilatie door het debiet van de ventilatoren tijdelijk te verhogen.
 • De verse lucht wordt gefilterd, er kan zelfs geopteerd worden voor een pollenfilter

LET OP VOOR
 • Let op hoger energiegebruik door de ventilatoren: kies voor energiezuinige ventilatoren.
 • Let er op dat de warmteterugwinning kan worden uitgeschakeld tijdens de zomer, als de buitentemperatuur te hoog oploopt.
 • Zorg voor een correcte dimensionering (berekening) van kanalenstelsel en ventielen
 • Zorg voor een goede inregeling /afstelling van de ventielen.
 • Zorg voor voldoende akoestische maatregelen in het systeem om geluidshinder te voorkomen.
 • Zorg voor voldoende goed geplaatste toegangspunten om de kanalen te kunnen reinigen.
 • Kies voor kanalen die voldoende luchtdicht zijn

DENK OOK AAN
 • Een nieuw ventilatiesysteem moet afgestemd worden op de (geplande) uiteindelijke luchtdichtheid. Wanneer werken gepland zijn aan muren, dak of schrijnwerk waardoor de luchtdichtheid zal verhogen, wordt hier best rekening mee gehouden bij het dimensioneren van het ventilatiesysteem.
 • Indien in de toekomst buitengevelisolatie gepland is, moet bij het ontwerp van een nieuw ventilatiesysteem gezorgd worden voor een rationele configuratie van de aan- en afvoeropeningen in de gevel, en moeten de leidingen reeds voldoende ver uitsteken.
 • Denk ook aan een onderhoudscontract met een installatie- of onderhoudsfirma.

 
 
 

BEKIJK UW 38 GESELECTEERDE OPTIES