Selecteer uw plan
Hellend dak

Nieuw dak plaatsen

De dakconstructie is in slechte staat en wordt volledig vervangen.


Voordelen
 • Je krijgt een volledig nieuwe dakconstructie, zowel binnen als buiten.
 • Het nieuwe dak heeft een lange levensduur.
 • Je kan nu al voldoen aan de eisen van de toekomst – zo vermijd je lock-in en creëer je een grotere meerwaarde bij verkoop – en betere opties voorzien voor andere renovatiewerken zoals buitengevelisolatie.

LET OP VOOR
 • Het extra gewicht op de constructie heeft een impact op de draagkracht en stabiliteit van de structuur: op het dak, de muren en fundering. Sluit het luchtdichte dampscherm van het dak goed aan op de luchtdichte laag van de andere constructiedelen zoals gevels en vensters.  
 • Oude schouwen zorgen voor – zeker als je die niet gebruikt – warmteverlies. Je breekt die best af tot onder de isolatielaag.

DENK OOK AAN
 • Kijk eerst na hoe en waar het huis het oud dak draagt, vooraleer je een nieuw daksysteem kiest. Als je hier sterk op ingrijpt, heeft dat een impact op de stabiliteit.
 • Bekijk hoe je het nieuwe dak binnen luchtdicht kan maken. Bij sommige daksystemen is dit niet zo eenvoudig.
 • Ontwerp het dak zodanig dat je de gevelisolatie die je pas later plaatst en de regenwaterafvoer die je verplaatst, zonder onderbreking van de isolatielagen kan aansluiten op de dakisolatie.
 • Plaats de kepers op voldoende afstand van de tipgevel, zodat je ook daartussen voldoende isolatie kan plaatsen.
 • Dankzij een geïsoleerd dak, gaat de luchtdichtheid er sterk op vooruit. Daardoor heb je minder natuurlijke ventilatie. Voorzie een ventilatiesysteem.
 • Houd nu al rekening met alle leidingen die nadien nog door het dakvlak moeten (ventilatie, zonneboiler, PV …).
 • Denk bij de renovatie van het dak ook aan functies die je later wil toevoegen (bv. een zolderkamer wordt bureau) en voorzie nu al voldoende daglicht door bv. dakvensters toe te voegen.

BEKIJK UW 38 GESELECTEERDE OPTIES